Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β Κύκλος)

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, για την έναρξη / υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

Ο Β Κύκλος χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%)

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ.

 

Η επιδότηση αφορά τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους και ανέρχεται σε 5.000,00 – 25.000,00 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

 

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Προβλέπονται 3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων :

  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
  • 2η περίοδος υποβολής:   Έναρξη  9.2017 –Λήξη 11.10.2017
  • 3η περίοδος υποβολής:Έναρξη 11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και όλες τις λεπτομέρειες αυτού, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την εταιρεία μας Σ.ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ.ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. στα τηλ. 25510-36622 κιν 6974392527 EΜΑΙL: info@thrakea.gr

Παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση (δωρεάν), όχι μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και για αρκετά προγράμματα του ΕΣΠΑ που αναμένονται, όπως Αναβάθμιση ΜμΕ για λιανικό εμπόριο, εστίαση και ιδιωτική εκπαίδευση, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Β Κύκλος) , Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων (Β Κύκλος) κ.ά. ώστε να βρούμε μαζί, το κατάλληλο πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας.

 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/infpgraphic1e1.jpg

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Sunopsh_Programmatos.pdf