«Οργάνωση συμμετοχής της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με κατασκευή περιπτέρου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Φιλοξένια 2009», στα πλαίσια του έργου «Ε.Π. Μακεδονίας και Θράκης 2007-2013», Αναθέτουσα αρχή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης