“Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)”

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β Κύκλος) Το Πρόγραμμα υποστηρίζει πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους, [...]