Η «ΘΡΑΚ.Ε.Α.» είναι μία από τις λίγες εταιρίες του Ν. Έβρου και της Θράκης γενικότερα η οποία δραστηριοποιείται οργανωμένα στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης φορέων – επιχειρήσεων, σε θέματα ποιότητας, διοργάνωσης γεγονότων – εκδηλώσεων, προώθησης – προβολής, υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανάπτυξης.

Στόχος της εταιρίας είναι να πρωταγωνιστεί στο χώρο της στην περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και να αποτελεί «δύναμη» προόδου και ανάπτυξης της περιοχής, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς η «ΘΡΑΚ.Ε.Α.» έχει συμπεριλάβει στην στρατηγική ανάπτυξής της βασικές ενέργειες όπως την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της έδρας της, την δημιουργία αντενών – γραφείων σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών της με ομοειδείς επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.