Η Θρακική Εταιρία Ανάπτυξης (ΘΡΑΚ.Ε.Α.) «Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής και σταθερής ποιότητας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα:

Βασικές αρχές της εταιρίας είναι:

Στο πλαίσιο αυτό η υποδομή της εταιρίας αναλύεται κύρια σε:

Βεβαίως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρίας αποτελεί το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της. Εάν αυτό είναι σημαντικό σε μία επιχείρηση του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι διπλά σημαντικό. Κι αυτό είναι πλήρως σαφές και κατανοητό σε όλα τα μέλη της εταιρίας.

Η «Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.» εγκατεστημένη στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης έχει φροντίσει να αποκτήσει όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις – γραφεία, εξοπλισμό) για τις ανάγκες της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της και για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Έτσι διαθέτει :

Χώρους γραφείων επιφάνειας 70 μ2 σε κεντρικά σημεία της πόλης της Αλεξανδρούπολης