Η Θρακική Εταιρία Ανάπτυξης (ΘΡΑΚ.Ε.Α.) «Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής και σταθερής ποιότητας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα:

 • Συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη / υλοποίηση έργων – προγραμμάτων
 • Ποιότητα – Πιστοποιήσεις φορέων – οργανισμών
 •  Διοργάνωση γεγονότων – εκδηλώσεων – Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Υπηρεσίες προώθησης – προβολής – Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής – Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Διαχείριση – αξιοποίηση αναπτυξιακών έργων

Βασικές αρχές της εταιρίας είναι:

 • Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της
 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Η συνέπεια, η αξιοπιστία, η σχέση εμπιστοσύνης εταιρίας – πελατών
 • Η ανάπτυξή της μέσα από την ανάπτυξη των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό η υποδομή της εταιρίας αναλύεται κύρια σε:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Εξοπλισμό
 • Ανθρώπινο δυναμικό

Βεβαίως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρίας αποτελεί το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της. Εάν αυτό είναι σημαντικό σε μία επιχείρηση του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι διπλά σημαντικό. Κι αυτό είναι πλήρως σαφές και κατανοητό σε όλα τα μέλη της εταιρίας.

Η «Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ – Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.» εγκατεστημένη στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης έχει φροντίσει να αποκτήσει όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις – γραφεία, εξοπλισμό) για τις ανάγκες της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της και για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Έτσι διαθέτει :

Χώρους γραφείων επιφάνειας 70 μ2 σε κεντρικά σημεία της πόλης της Αλεξανδρούπολης

 • Τρεις σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Δύο φορητούς σταθμούς εργασίας
 • Εξειδικευμένα προγράμματα – λογισμικό
 • Βοηθητικό λοιπό εξοπλισμό (εκτυπωτές, scanner, τηλεομοιοτυπία κ.ά.)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση.